European Space Camp 2009


Dovoľujeme si Vás informovať o zaujímavej ponuke pre študentov stredných škôl. Počas letných prázdnin sa v dňoch 29. 7. - 6. 8. 2009 uskutoční na raketovej základni Andoya v severnom Nórsku tradičný European Space Camp. Ide o medzinárodný letný tábor pre študentov vo veku 17 - 20 rokov, ktorí sa zaujímajú o prírodné vedy, najmä o fyziku, matematiku, ale aj kozmonautiku, vesmír, či elektrotechniku.

Raketová základňa Andoya Rocket Range sa nachádza na ostrove Andoya v severnej časti Nórska (približne na 69° s. z. š. a 16° v. z. d.), neďaleko mestečka Andenes za severným polárnym kruhom. Obklopená je nádhernými horskými hrebeňmi a Severným ľadovým oceánom. Andoya Rocket Range je čisto vedeckým a civilným zariadením a nemá nič spoločné so susediacou vojenskou leteckou základňou nachádzajúcou sa tiež na tomto ostrove.

Myšlienku usporiadania letného tábora pre stredoškolskú mládež so špecifickým zameraním na kozmonautiku a vesmír iniciovala v roku 1994 Nórska asociácia mladých vedcov. Prvý Space Camp sa na raketovej základni Andoya uskutočnil v roku 1996. Hneď prvý ročník tohto podujatia pre mládež bol natoľko úspešný, že jeho koncepcia sa vyvíjala ďalej aj v nasledujúcich rokoch. Od roku 2001 sa stal Space Camp oficiálne európskym podujatím, ktoré už v nasledujúcom roku hostilo účastníkov z 10 rôznych krajín. V posledných dvoch rokoch sa ho zúčastnili aj študenti zo susednej Českej republiky.

Účasť v tábore, vrátane ubytovania, stravovania a programu je bezplatná. Náklady spojené s dopravou si však účastníci musia hradiť sami.

Všetci záujemci o účasť musia vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku a uvítali by sme, keby kontaktovali aj Slovenský kozmický klub (slovakspace@slovakspace.sk). Uzávierka prihlášok je 15. 4. 2009. Nakoľko je celkový počet účastníkov tábora stanovený na 25 študentov z celého sveta, ich konečný výber robí na základe zaslaných prihlášok organizátor.

Samotný výber účastníkov je pomerne zložitý proces, kde sa berú do úvahy rôzne hľadiská osobnosti záujemcu, ako napr. národnosť, vek, pohlavie, prospech, účasť v mimoškolských aktivitách, záujmy, odporúčania a samozrejme motivácia zúčastniť sa European Space Camp .

Súčasťou prihlášky by mal byť aj prepis posledných známok na vysvedčení, ako aj prípadné diplomy, ocenenia a odporúčacie listy, ktoré môžu zvýšiť šancu študenta pri výbere. Uvedené dokumenty môžu byť odoslané aj poštou, resp. e-mailom.

Podrobnejšie informácie, vrátane prihlášky nájdete na oficiálnej internetovej stránke European Space Camp .

Ďalšie informácie:

Oficiálna webstránka European Space Camp http://www.spacecamp.no