Americký astronaut James Dutton navštívil Trenčín


V dňoch 11. - 13. júla 2010 navštívil Trenčín súčasný americký astronaut, plk. James P. Dutton, ktorý sa v apríli tohto roku zúčastnil ako pilot raketoplánu Discovery STS-131 letu na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS.

Oficiálne pozvanie na návštevu Slovenskej republiky prijal Dutton od Kresťanského centra Berea, o.z., ktoré bolo spolu s Kultúrnym centrom Aktivity a Kresťanským zborom v Trenčíne hlavným organizátorom celej jeho návštevy. James Dutton pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska spolu so svojou manželkou Erin, s ktorou spoločne vychovávajú štyroch synov.

Pretože James Dutton má na Slovensku a najmä v Trenčíne veľa priateľov, rozhodol sa vziať so sebou počas svojho letu do vesmíru symbolicky aj malú vlajku Slovenskej republiky, erb mesta Trenčín, ako aj tričko s kresbou Trenčianskeho hradu, ktoré mal oblečené na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. Uvedené pamätné predmety, ako aj ďalšie dary, venoval svojim priateľom a zástupcom príslušných organizácií počas jednej z jeho troch oficiálnych prednášok v trenčianskom Posádkovom klube, na ktorej sa zúčastnili aj kultúrny atašé Veľvyslanectva USA na Slovensku Chris F. Scharf, primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a veľa ďalších vzácnych hostí.

Počas svojho trojdňového pobytu na Slovensku navštívil James Dutton aj obľúbený letný tábor pre deti a mládež s názvom Angličtina hrou, ktorého hlavným organizátorom je Kultúrne centrum Ativity v spolupráci s Kresťanským zborom v Trenčíne a Kresťanským centrom Berea, o.z.

Ďalšie informácie:

Informácie o Jamesovi P. Duttonovi na webovej stránke NASA - http://www.jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/dutton-jp.html
 

Informácie o misii STS-131/Discovery - http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts131/main/index.html
 

Rozhovor s Jamesom Duttonom (1. diel) - http:/www.aktuality.sk
 

Rozhovor s Jamesom Duttonom (2. diel) - http:/www.aktuality.sk
 

 

James Dutton rozpráva o svojom lete do vesmíru.
Foto: Radovan Stoklasa

 

Po skončení prednášky odpovedal James Dutton
na otázky návštevníkov.

Foto: Radovan Stoklasa

 

Primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler prijal od Jamesa Duttona
dar v podobe malej vlajky Slovenskej republiky, ktorú mal astronaut
so sebou vo vesmíre počas misie STS-131/Discovery.

Foto: Radovan Stoklasa

 

Vlajku s erbom Trenčína, ktorá bola tiež vo vesmíre, venoval James Dutton
riaditeľke Kultúrneho centra Aktivity Světluške Rajnincovej.

Foto: Radovan Stoklasa

 

Tričko s kresbou Trenčianskeho hradu, ktoré mal James Dutton
oblečené na palube ISS, venoval svojmu priateľovi Jozefovi Abrmanovi.

Foto: Radovan Stoklasa

 

Manželia Duttonovci sa lúčia s účastníkmi prednášky.
Foto: Radovan Stoklasa