Slovenský kozmický klub (SKK) je občianske združenie záujemcov o kozmonautiku, ktoré pôsobí na Slovensku od januára 2009.

Jeho hlavným cieľom je popularizácia kozmonautiky a kozmického výskumu na Slovensku. Tento svoj cieľ plánuje napĺňať organizovaním rôznych popularizačných akcií pre verejnosť a školy, ako aj rozvíjaním spolupráce s domácimi, či zahraničnými organizáciami, spoločnosťami a združeniami, ktoré majú podobné zameranie a ciele. Za jednu z hlavných priorít svojej činnosti si SKK vytýčil popularizáciu kozmonautiky medzi deťmi a mládežou.

 Slovenský kozmický klub úzko spolupracuje s Krajskou hvezdárňou a planetáriom Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom a má oficiálnu podporu dvoch významných astronomických subjektov na Slovensku, ktorými sú Slovenská astronomická spoločnosť a Slovenský zväz astronómov amatérov.

 Snahou SKK je zároveň podpora všetkých aktivít, ktoré by mohli postupne viesť k nadviazaniu prvotnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a najprestížnejšou európskou organizáciou zaoberajúcou sa výskumom vesmíru - Európskou vesmírnou agentúrou (European Space Agency).