Svetový kozmický týždeň vyhlasuje Organizácia spojených národov od roku 1999, ako pripomenutie si dvoch významných medzníkov v dejinách kozmonautiky - vypustenie prvej umelej družice sveta Sputnik 1 (4. 10. 1957) a podpísanie Medzinárodnej zmluvy o mierovom využívání vesmíru, vrátane Mesiaca a iných vesmírnych telies (10. 10. 1967).

Kozmonautika má pevné miesto v živote ľudí na našej planéte. Stretávame sa s ňou prakticky každodenne, i keď to väčšina z nás ani nevníma (predpoveď počasia, satelitné televízne, rozhlasové a dátové prenosy, nové materiály, vedecký výskum, internet, rádiokomunikácia, navigácia, atď.). Svetový kozmický týždeň chce ukázať predovšetkým mladým ľuďom, že kozmonautika je zaujímavý a pútavý odbor, plný prekvapení a nových možností.

Hlavnými úlohami Svetového kozmického týždňa je predovšetkým celosvetovo:

- informovať verejnosť o výhodách, ktoré im prináša kozmický výskum
- podporiť väčšie využitie vesmíru pre udržiteľný hospodársky rozvoj
- prejaviť podporu verejnosti vesmírnym programom
- priviesť deti a mládež k zájmu o poznávanie vesmíru a ich budúcnosti
- podporovať inštitúcie pri ich zapojení do vesmírnych programov
- starať sa o medzinárodnú spoluprácu vo vesmírnom výskume a vzdelávaní

Ďalšie informácie:

Oficiálna webstránka World Space Week - http://www.worldspaceweek.org