Výstava Apollo v Banskej Bystrici


Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Slovenský kozmický klub s partnermi Veľvyslanectvom USA v Slovenskej republike a Hvezdárňou v Banskej Bystrici si Vás dovoľujú pozvať na výstavu venovanú nedávnemu 40. výročiu pristátia prvých ľudí na Mesiaci.

Autormi výstavy sú Milan Halousek (vedúci Odboru vzdelávania Českej kozmickej kancelárie a predseda Astronautickej sekcie Českej astronomickej spoločnosti) a RNDr. Ľuboš Ryban (predseda Slovenského kozmického klubu).

Vernisáž výstavy sa uskutočnila dňa 17. septembra 2009 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice na Lazovnej 9 v Banskej Bystrici. Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bola prednáška "Fascinujúci príbeh Apolla 11".

Výstava, ktorá je súčasťou blížiaceho sa Svetového kozmického týždňa 2009, bude prístupná pre verejnosť do 4. októbra 2009. Vstup na výstavu je voľný.

Všetkých záujemcov srdečne pozývame.

Ďalšie informácie:

Webová stránka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystricihttp://www.svkbb.eu

Webová stránka Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike http://slovakia.usembassy.gov

Webová stránka pána Milana Halouska http://halmil.blog.cz

Pozvánka na výstavu...

Pozvánka na výstavu.
Foto: ŠVK

Oficiálne otvorenie výstavy...

Oficiálne otvorenie výstavy.
Zľava: Lýdia Žáčiková - námestníčka riaditeľky ŠVK,
RNDr. Ľuboš Ryban - predseda SKK a Mgr. Zuzana Harachová - InfoUSA.
Foto: Michal Sliačan (SKK)

Výstava pána Milana Halouska venovaná projektu Apollo...

Výstava pána Milana Halouska venovaná projektu Apollo.
Foto: ŠVK

Expozícia venovaná Apollu 11...

Expozícia venovaná Apollu 11.
Foto: Michal Sliačan (SKK)

Na otvorenie výstavy prišli aj žiaci banskobystrických škôl...

Na otvorenie výstavy prišli aj žiaci banskobystrických škôl.
Foto: ŠVK

Prví návštevníci výstavy...

Prví návštevníci výstavy.
Foto: ŠVK

Prednáška pre verejnosť...

Prednáška pre verejnosť.
Foto: Michal Sliačan (SKK)