Svetový kozmický týždeň 2010 na Slovensku


Začiatok októbra sa už tradične spája s celosvetovou oslavou kozmonautiky a kozmického výskumu – Svetovým kozmickým týždňom (World Space Week, WSW). Svetový kozmický týždeň bol oficiálne vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1999 a uskutočňuje sa každoročne 4. - 10. októbra, ako pripomenutie si dvoch kľúčových udalostí: 4. októbra 1957 bola vypustená prvá umelá družica Zeme Sputnik 1 a 10. októbra 1967 nadobudla platnosť Dohoda o kozmickom priestore.

Hlavnými úlohami Svetového kozmického týždňa je predovšetkým celosvetovo:

- informovať verejnosť o výhodách, ktoré jej prináša kozmický výskum,
- podporiť väčšie využitie vesmíru pre udržateľný hospodársky rozvoj,
- prejaviť podporu verejnosti vesmírnym programom,
- viesť deti a mládež k záujmu o poznávanie vesmíru a ich budúcnosti,
- podporovať inštitúcie pri ich zapojení do vesmírnych programov,
- starať sa o medzinárodnú spoluprácu vo vesmírnom výskume a vzdelávaní.

Slovenská republika dosiahla v minulom roku pri svojej piatej účasti na tomto každoročnom celosvetovom podujatí venovanom popularizácii kozmonautiky a kozmického výskumu svoj historicky najväčší úspech, keď sa umiestnila na popredných priečkach spomedzi 56 zúčastnených krajín celého sveta. V celkovom hodnotení krajín sa Slovensko umiestnilo na 4. mieste v počte uskutočnených akcií, na 3. mieste v návštevnosti a na 6. mieste v informovanosti o Svetovom kozmickom týždni v tlači, resp. iných masmédiách.

Hlavná téma tohtoročného Svetového kozmického týždňa má názov "ZÁHADY VESMÍRU" (Mysteries of the Cosmos). Už od dávnych dôb hľadeli ľudia na nebo a premýšľali o vesmíre a o našom mieste v ňom. V súčasnosti už síce vieme o vesmíre veľa, ale s každou odpoveďou prichádzajú aj ďalšie nové otázky. Nejde však už iba o otázky zaoberajúce sa podstatou galaxií a hviezd, ale aj podstatou života samotného. Počas tohtoročného Svetového kozmického týždňa máme opäť možnosť pripomenúť si to, čo už o vesmíre vieme, aký to má pre nás význam a aké jeho ďalšie tajomstvá ešte musíme odhaliť.

Keďže aj Slovenská republika sa podobne ako v predchádzajúcom roku opäť prihlásila k tradícii Svetového kozmického týždňa, chceli by sme sa preto obrátiť na všetkých jednotlivcov, školy a organizácie, ktoré majú záujem aktívne sa zapojiť do tejto celosvetovej popularizačnej akcie (napr. usporiadaním prednášky, besedy, výstavy, výtvarnými a modelárskymi aktivitami, informáciou v regionálnej tlači, atď.), aby kontaktovali Slovenský kozmický klub, ktorý je národným koordinátorom programu Svetového kozmického týždňa.

Aj tento rok je pre všetkých organizátorov akcií v obmedzenom počte k dispozícii oficiálny plagát k Svetovému kozmickému týždňu 2010. V prípade, ak budete mať o uvedený plagát záujem, ozvite sa nám.

Všetky informácie a prípadné otázky prosím posielajte na e-mailovú adresu slovakspace@slovakspace.sk.

Tešíme sa na spoluprácu so všetkými tradičnými i novými organizátormi vzdelávacích a popularizačných akcií, ktoré sa uskutočnia počas Svetového kozmického týždňa 2010.

RNDr. Ľuboš Ryban
Slovenský kozmický klub

 

Ďalšie informácie:

Oficiálna webová stránka World Space Weekhttp://www.worldspaceweek.org

Logo World Space Weekhttp://www.worldspaceweek.org/logo.html

Oficiálny plagát k Svetovému kozmickému týždňu 2010.
Foto: World Space Week