Svetový kozmický týždeň 2011 na Slovensku


So začiatkom októbra sa už tradične spája celosvetová oslava kozmonautiky a kozmického výskumu – Svetový kozmický týždeň (World Space Week, WSW). Svetový kozmický týždeň bol oficiálne vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1999 a uskutočňuje sa každoročne 4. – 10. októbra, ako pripomenutie si dvoch kľúčových udalostí: 4. októbra 1957 bola vypustená prvá umelá družica Zeme Sputnik 1 a 10. októbra 1967 nadobudla platnosť Dohoda o kozmickom priestore.

Hlavnými úlohami Svetového kozmického týždňa je predovšetkým celosvetovo:

- informovať verejnosť o výhodách, ktoré jej prináša kozmický výskum,
- podporiť väčšie využitie vesmíru pre udržateľný hospodársky rozvoj,
- prejaviť podporu verejnosti vesmírnym programom,
- viesť deti a mládež k záujmu o poznávanie vesmíru a ich budúcnosti,
- podporovať inštitúcie pri ich zapojení do vesmírnych programov,
- starať sa o medzinárodnú spoluprácu vo vesmírnom výskume a vzdelávaní.

Slovenská republika sa aj v minulom roku pri svojej šiestej účasti na tomto každoročnom celosvetovom podujatí venovanom popularizácii kozmonautiky a kozmického výskumu umiestnila na popredných priečkach spomedzi 63 zúčastnených krajín celého sveta. V celkovom hodnotení krajín sa Slovensko umiestnilo na historicky najlepšom 3. mieste v počte uskutočnených akcií, na 12. mieste v návštevnosti a na 10. mieste v informovanosti o Svetovom kozmickom týždni v tlači, resp. iných masmédiách.

Hlavná téma tohtoročného Svetového kozmického týždňa má názov "50 ROKOV PILOTOVANÝCH LETOV DO VESMÍRU" (50 Years of Human Spaceflights). Historicky prvý let človeka do vesmíru sa uskutočnil 12. apríla 1961, kedy sovietsky kozmonaut Jurij A. Gagarin uskutočnil jeden oblet Zeme na palube kozmickej lode Vostok 1. Okrem tohto významného medzníka v dejinách kozmonautiky i celého ľudstva sme si tento rok pripomenuli aj 40. výročie vypustenia prvej orbitálnej stanice (19. apríla 1971, Saľut 1) a 30. výročie letu prvého amerického raketoplánu (12. apríla 1981, Columbia) v rámci programu Space Shuttle, ktorého bohatá história sa definitívne uzavrela v júli tohto roka.

Keďže aj Slovenská republika sa podobne ako v predchádzajúcich rokoch opäť prihlásila k tradícii Svetového kozmického týždňa, chceli by sme sa preto obrátiť na všetkých jednotlivcov, školy a organizácie, ktoré majú záujem aktívne sa zapojiť do tejto celosvetovej popularizačnej akcie (napr. usporiadaním prednášky, besedy, výstavy, výtvarnými a modelárskymi aktivitami, informáciou v regionálnej tlači, atď.), aby kontaktovali Slovenský kozmický klub, ktorý je národným koordinátorom programu Svetového kozmického týždňa.

Aj tento rok je pre všetkých organizátorov akcií v obmedzenom počte k dispozícii oficiálny plagát k Svetovému kozmickému týždňu 2011. V prípade, ak budete mať o uvedený plagát záujem, ozvite sa nám.

Všetky informácie a prípadné otázky prosím posielajte na e-mailovú adresu slovakspace@slovakspace.sk.

Tešíme sa na spoluprácu so všetkými tradičnými i novými organizátormi vzdelávacích a popularizačných akcií, ktoré sa uskutočnia počas Svetového kozmického týždňa 2011.

RNDr. Ľuboš Ryban, PhD.
Slovenský kozmický klub

 

Ďalšie informácie:

Oficiálna internetová stránka World Space Weekhttp://www.worldspaceweek.org

Logo World Space Weekhttp://www.worldspaceweek.org/logo.html

Oficiálny plagát k Svetovému kozmickému týždňu 2011.
Foto: World Space Week